Wandalizm w postaci niechcianego graffiti stanowi znaczący estetyczny i techniczny problem dla właścicieli i służb odpowiedzialnych za utrzymanie i konserwacje obiektów oraz dla użytkowników przestrzeni publicznej.

STRATY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z NIELEGALNYM GRAFFITI:
1) zniszczenia materialne,
2) społeczno-ekonomiczna degradacja dzielnic,
3) spadek wartości nieruchomości, zmniejszenie wpływów,
4) ograniczenie inwestycji, ubożenie, rozwój przestępczości. 

Najlepszą praktyczną formą walki z graffiti jest zabezpieczanie powierzchni narażonych na wandalizm grafficiarzy powłokami ochronnymi. Obecnie graffiti pojawia się na ścianach budynków, ekranach akustycznych i innych elementach infrastruktury miejskiej, taboru transporotowego itp. Grafficiarze niszczą nawet zabytkowe kamienice. 
Jeżeli elewacja lub inna powierzchnia jest zabezpieczona powłoką antygraffiti, to po naniesieniu graffiti możemy je usunąć w bardzo krótkim czasie. Przy odpowiednio dobranej powłoce zabezpieczającej grafficiarz już w trakcie malowania jest w stanie stwierdzić, że dane miejsce jest zabezpieczone co zniechęca go do dalszej "pracy". Dodatkowo powłoka ochronna chroni również przed promieniowaniem UV, zmniejsza oddziaływanie wilgoci, osadzanie się zabrudzeń komunikacyjnych i atmosferycznych.

ANTYGRAFFITI

Copyright EnergyTech 2020

EnergyTech w Oferteo.pl
EnergyTech

EnergyTech

ul. Kielecka 26

26-026 Morawica

 

690 020 460

690 020 270

energytech24@outlook.com